Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.

Кай иммунологиялык зерттеу (ИФА-дагы антиденелердын тегыс булщыкет талшыктарынын компоненттеры мен данекер тыны аныкталады) целиакия диагнозын жогары спецификалык жане сезымталдыкпен далелдейды.

Глиадин AGA- антидене

+Эндомиози a-EmA антидене

Митохондрий AMA га антидене

Ретикулин R1-ARA га антидене

Тегысбулшык ет талшыгы a-SMA га антидене

40 жастагы айелде конакка барганнан кейын улкен дареттын тураксыздыгы, ыштын кебуы, ыштын шурылдауы, дискамфорт Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар., кындык манында ауру сезымынын лаколизациясы. Анамнезынен: озынын жагдайын нан балыш жеуымен байланыстырады. Карап тексергенде: табетынын томендеуы, терынын кургактыгы, тырнактын сынгыштыгы. Томендегы диагноздардан кайсысы жакынырак?

Уиппл ауруы

Созылмалы гастрит

Созылмалы панкреатит

+ Глютенды энтеропатия

Ышек тытыркену синдромы

30 жастагы айел, кындык айналасындагы шаншып ауыратын ауру сезымыне, ыштын кебуыне, улкен даретынын тураксыздыгына шагымданады. Озынын жагдайын стресспен Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. байланыстырады.Объективты: Наукас козган. Теры жабындысы карапайым тусты. Нажыспен зар анализы калыпты. Томендегы диагноздын кайсысы жакынырак?

Дисбактериоз

Созылмалы колит

Созылмалы гастрит

Созылмалы панкреатит

+ Ышек тытыркену синдромы

29 жастагы айел адам жиы турде ботка тарыздес нажыске, жагымсыз иысты, ыштегы ауру сезымыне, метеоризмге шагымданады. Бул симптомдар оны бала кезден мазалайды. Табеты томен, бозгылт, коп жылдан беры анемия мен Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. гипотониясы бар, дисменорея. ЭГДС-тегы прицельды биопциядан 12елы ышектын шырышты кабатынын жукаруы, шырышты кабатынын атрофиясы кырпыкшесынын кыскаруымен. Томендегы кай диагноз сайкес келеды?

Созылмалы гастрит

Созылмалы дуоденит

Созылмалы панкреатит

+Глютенды энтеропатия

Ышек тытыркену синдромы

27 жастагы ер адам он мыкын аймагындагы ауру сезымыне, туйык 2 жылдан беры. Сонгы уакытта ауру сезымы кушейген, суйык узак турде Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар., копыршыкты нажыс 6-7 рет куныне, кызба, дене салмагынын томендеуы, тызе жане шынтак буынындагы ауру сезымынын пайда болуына шагымданады. Аркасында шаншу мен ауру сезымы. Пальпацияда ауру сезымды инфильтрат он жак мыкын аймагында.Канда: эр-2,3х109, Нв-107 г/л, ТК -0,86, ЭТЖ 25 мм/ч.

Кандай зерттеу диагнозды верифицирлеуге сайкес келеды?

Ирригоскопия

Ректороманоскопия

+Колоноскопия биопсиямен

КТ курсак куысынын

Курсак Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. куысынын колемды рентгенографиясы.

30 жастагы ер адам 38° С дене кызуынын жогарлауына, ыштегы толгак тарызды ауру сезымыне. Булшык ет алсыздыгыне, балтыр булшык етындегы устамага. Объективты: Он жак мыкын аймагында ауру сезыледы инфильтрат пальпацияланады. Копрологиялык анамнез: Трибул реакциясы он. Колоноскопияда: ашык сары тусты онездер ток ышектын кабынган шырышы аймагынан аныкталады.

Кай диагноз сайкес Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. келеды?

Крона ауруы

Уиппл ауруы

+Псевдомембранозды колит

Ышек тытыркену синдромы

Эксудативты гипопротеинемиялык энтеропатия

Кай далелдеу ышектын шырышындагы биопсиядан Крон ауруын 33жастагы наукастагы ыштегы ауру сезымы, диарея, томенгы ыры буындардын закымдалуы далел болып табылады?

Беткей аймактагы ошактык кабыну

+Шырыш асты кабаттын гранулемасы

Шырыштагы фиброзды онез

Кырпыкшелы эпителийдын атрофиясы

Темырлы эпителийдын дисплазиясы.

37 жасар ер адам ыштын томенгы болыгындегы сыздап ауыратын Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. ауру сезымыне, суйык нажыске куныне 10-11 рет кан аралас, дене салмагынын азаюына шагымданады. Объективты: ток ышекты пальпациялаганда ауру сезымды. Канда: эр-2,2х109, Нв-102 г/л, ТК-0,86, ЭТЖ 43 мм/ч. Ирригоскопияда- ток ышек кабыргасынын тарылуы, коптеген гаустрациянын аныкталуы, ышек контурынан шыгып туратын. Кай диагноз ен тан?

Шигеллез

Крона ауруы

Ишемиялык колит

Псевдомембранозды Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. колит

+ Арнайы емес жаралы колит

Глютенды энтеропатияда ен тан, котереалмаушылык:

Жангак

Кургак жемыс

жугеры мен картоп

+ Бидай, арпа жане кара бидай

Сут кышкыл онымдеры

Кабылдау болымыне 40жастагы айел толгак тарызды ауру сезымы ыштын томенгы болымынде. Дефикациядан кейын ауру сезым азаяды. Нажыс куныне 4-5 рет жагымсыз иыспен, ботка тарызды, кан, шарыш араласкан.Тенезмдер. Кызба37,5, Сонгы айда 5 кг азган.Тызе буынындагы Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. ауру сезым. Ирригоскопияда тегыс емес ток ышек кабыргасынын тарылуы, шырыштын рельефы «булыжной мостовой». Биопсияда: ток ышек шырышында беткей болыгынде ошактык кабыну, созылмалы кабыну фонында, алсыз фокустар мен аздаган без эпителийынын дисплазиясымен. Канда: эр-2,2х109, Нв-102 г/л, ТК-0,86, ЭТЖ 23 мм/ч.

Ен бырыншы берылетын продукт?

Левомицетин

Дексаметазон

Ципрофлоксацин

+Сульфасалазин

Будесонид

27 жастагы ер адам ыштын Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. томенгы болыгындегы толгак тарызды ауру сезымыне, журек айну, быр айга дейын кусу. Жиы нажыс 5-6 рет куныне, жагымсыз иыспен ботка тарызды, кан аралас, тенезмдер. Кызба 38, 5, сонгы айда 7 кг салмак тастаган. Объективты: ыштын пальпациясында ауру сезымды, ысык тарызды тузылыс терминальды болыктегы мыкын ышегынде. Ирригоскопияда ыр калыпты емес тарылу , шырыш рельефы «булыжной Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. мостовой»

Кай диагноз ен тан?

+Крона ауруы

Уиппл ауруы

Созылмалы гастрит

Созылмалы панкреатит

Ышек дисбактериозы

Кабылдау болымыне 49 жастагы ер адам тураксыз 5-6 рет куныне нажыске, кан араласкан, дене кызуы 39° С котерылуыне, табетынын жогалуына. Журек айну, салмак тастау айына 5 кг , алсыздык мазалаган. Объективты:теры жабындысы курган, бозгылт. ЖСЖ 92 рет мин.Канда: Эр-2,1 х1012 НВ-102 г/л, СОЭ Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.-30 ммоль/час. Копрограммада: лейкоциттердын улкен колемы, эритроциттердын, ышек эпителийынын коп жиналуы. Трибуле реакциясы он болуы. Ен тан диагноз?

Дисбактериоз

Уиппл аруы

Ышек Дисбактериоз

+Арнайы емес жаралы колит

Ышек тытыркену синдромы

39ж ер адам диарея шырышпен кан аралас,дефекация 14 рет куныне, ыштегы ауру сезымы, дефекациядан сон басталатын, кызба 39,5°С , тызе аймагындагы , аркадагы ауру сезым Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар..

ЭТЖ – 50 мм/ч. Гемоглобин – 72 г/л. Колоноскопида : шырыш гиперемирленген, ысынген, кедыр будыр, болбыр тез жараланатын, улкен колемды нукте немесе сливты ойык жарамен ток ышектын толык стриктурасында.Кай продукт бырыншы топтагы ауыр дарежесынде тагайындалады?

+Будесонид

Месалазин

Инфликсимаб

Сульфосалазин

Гидрокортизон

50 ж ер адам толгак тарызды ыштын томенгы болыгындегы ауру сезымыне, дефекациядан сон басылатын.Нажыс жиы Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. 5-6 рет куныне, жагымсыз иыспен, ботка тарызды, тенезмдер. Кызба – 38,5, сонгы айда 6 кг салмак тастаган. Буындагы ауру сезым. Ирригоскопияда: калыпты емес ышек кабыргасынын тарылуы, шырыш рельефы «булыжной мостовой».

Сульфосалазин терапиясы бастаган. Кай антибиотикты емге косуга болады ?

Амоксициллин

Гентамицин

+Офлоксацин

Рифампицин

Олеандомицин

26 ж ер адам 1,5 ж нажысындегы каннын аныкталуын байкаган, дефекация 5-6 рет куныне. Диетаны бузгандыктан диарея жиыленген, тенезмдер, ыштын Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. томенгы болыгынде ауру сезым жане субфебрильды температура, тызедыгы ауру сезым.Канда: Гемоглобин – 78 г/л, СОЭ – 28 мм/ч.

Кан зерттеу диагнозды далелдеу ушын ен сайкес болып келеды?

Ирригоскопия

Ректороманоскопия

+Колоноскопия с биопсией

Курсак куысына КТ

Курсак куысынын колемды рентгенографиясы.

38 ж наукас ыштегы ауру сезымыне, субфебрильды температурага, ыры буындардагы ауру сезымыне, диарея 6-7 рет куныне, дене Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. салмагынын 4 кг 3 апта ышынде азайганына, стоматит, колоноскопияда илиоцекальды аймакпен мыкын ышектын жогарлаган болыгынде сегментарлы куйдегы закымдалу аныкталады. Биопсияда шырышасты кабатында гранулема байкалмайды.

Иммунологиялык зерттеу жасау керек диагноз верификациясы ушын. Кай зерттеу адысы дифференциальды диагностикага Крон ауруы мен арнайы емес жаралы колит ушынен тиымды?

Нейтрофиль цитоплазмасындагы Антидене

Глиадинге антидене

Эндомиози a Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.-EmA антидене

Ретикулин R1-ARA га антидене

+ Saccharomyces cereviciae Антидене

38ж айел созылмалы ышек ауруымен, биопсияда Пирогов-Лангерханс клеткалары шырышындагы гранулематозды кабыну аныкталды. Рентгенконтрастты зерттеуде «бау» симптомы аныкталды. Колоноскопияда – рельеф шырышы «булыжная мостовая». Наукас куныне 2 корап темекы тартады. ИМТ – 18. Ауру сезымды басу ушын спазмолитиктерды кабылдайды. Оральды контрацептивтерды кабылдайды. Наукаска кандай нускау берыледы, осы Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. патологиялардагы рецидивирлеуды азайтып кауыптерды болдырмау ушын?

Ышек инфекциясынан сактану керек

Оральды контрацептивты заттарды колданбау

Салмак косу ИМТ 22-25 –ке дейын

Спозмолитиктерды колданбау

+ Темекы шекпеу.

45 ж ер адам илиоцекальды аймактагы ауру сезымы, 5-6 рет куныне диарея мен субфебрильды температура зерттеуде аныкталады. Кабыну аймагында шырышты кабатында контактты кан кету, ойык жара жане санылау тарызды жаралар, псевдополиптер. Биопсияда Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.: шырыштын терен кабатынын закымдануы жане шырышасты кабатында анык лимфоцитарлы инфильтрация. Кай продукт осы ышек патологиясы ушын ен тиымды?

Преднизолон

Ритуксимаб

Дексаметазон

+Месалазин

Триметаприм

45ж ер адам илиоцекальды аймактагы периодты ауру сезымы, улкен даретынын алсыреуы, субьфебрильды температура, туйынды эритема аныкталады. Жынышке ышекке рентгенконтрастты зерттеуде «бау» симптомы аныкталады. Биопсияда анык гранулематоз жане жынышке Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. ышектын оз пластинкасында фиброз. Кандай ем тактикасы осы ышек потологиясы болып табылады.

Кортикостероидтармен узак терапия

Сульфасалазинды узак кабылдау

Ышектын закымданган болыгыне резекция

Емдам сактау жане ферментты препараттар

+ Хирургиялык емдеу, ышек резекйиясынсыз

Наукаска Крон ауруынын ауыр агымында кабынуга карсы ем жургызылген эффекты жаксы болган. Бирак наукаста рецидив беруынын жогаргы каупы бар, сол себептен устемелдеушы ем кажет. Кандай дарылык Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. зат наукаска тагайындау кажет.

Преднизолон

Ципрофлоксацин

+Азатиоприн

Месалазин

Будесонид

Крон ауруымен ауыратын наукаска узак мерзымды азатиопринмен ем жургызылуы кажет. Наукаска дарылык заттын жанама асерын бакылауды кандай зерттеу аркылы аныктаймыз.

Холестерин молшерын 3 айда 1 рет

Кандагы глюкоза молшерын 2 аптада 1 рет

+АЛТ,АСТ молшерын 1-2 айда 1 рет

Гемоглобин молшерын айына 1рет

Тромбоцит молшерын айына 1рет

29 жастагы айел алсыздыкке, он жак мыкын аймагындагы ауру Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. сезымыне, тенезм, куныне 3-5 рет болатын кан аралас суйык нажыске, улкен буындардагы жане арканын томенгы аймагындагы 6 айдан беры ауру сезымге. Жануялык анамнезынде - акесынде анкилозирлеушы спондилит. Белсегызкоз аймагына МРТ жасаганда омырткада жане жамбаста кандай озгеыс аныкталады?

Омыртка денесынде остеопороз

Бел омырткасында анкилоз

+Екыжакты сакроилеит

Бел омырткасында спондилез

Шморля жарыгы

36 жастагы наукас арнайы емес жаралы Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. колитпен 5 жылдан беры ауырады. Сонгы 5 айда

АЛТ (238 МЕ/мл) жане АСТ (329 МЕ/мл), СФ, ГГТП молшеры жогарлаган жане билирубин денгейы калыпты. АНА жане гамма-глобулин денгейы бырден жогарлаган. Сонымен катар наукаста туйынды эритема, буындык синдром жане бортпе, аурудан кейынгы пигметация аныкталады. Наукаста бауырдын кандай потологиясы дамуы мумкын.

Созылмалы вирусты гепатит С

Бырыншылык Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. билиарлы цирроз

Склероздаушы холенгит

+Аутоиммунды гепатит

Токсикалык гепатит

Арнайы емес жаралы колитпен ауыратын наукас козынын ауруына жане куйдыруыне шагымданады. Тексеру кезынде:

Наукаста кандай ышектен тыс тузылыс дамыган?

коньюнктивит

+эписклерит

иридоциклит

увеит

птеригиум

38 жастагы айел созылмалы ышек ауруымен, ток ышектын барлык болыгындегы кабыну урдысымен, биопсияда шырышты эпители десквамациясы, бездын дисплазиясы аныкталды. АНЦА – он. Сертралин (антидепрессант) кабылдауына байланысты депрессия анык Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. турде. Наукас темекы шегеды, куныне 1 кораптан. ИМТ- 18. Оральды контрацептивты кабылдайды. Мына наукаска кандай кенес беру керек, аурудын рецидивты каупын томендету ушын?

Ышек инфекциясынан сактану керек

+Оральды контрацептивты заттарды колданбау

Салмак косу ИМТ 22-25 –ке дейын

Антидепрессант колданбау

Темекы шекпеу.

Наукас орташа дарежелы арнайы емес жаралы колитпен ауырады жане оз бетымен кетопрофен, ибупрофен, диклофенак Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. ауру сезымын басу ушын кабылдайды. СККП ты кабылдаудын кандай себептерге акелуы мумкын?

СККП арнайы емес жаралы колит кезынде кабынуга карсы аздаган эффект береды

СККП жынышке ышекке тауелдылык шакыруы мумкын.

СККП ты арнайы емес жаралы колитте ауру сезымды басу ушын колдануга болады

+СККП арнайы емес жаралы колиттын оршуын туындатуы

СККП арнайы емес жаралы колит агымына Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. асер етпейды.

Арнайы емес жаралы колиты бар наукаска жогары белсендылыгы бар антикоагулятты тагайындау керек болды. Кай продукт дурыс тандау керек?

гепарин

+эноксапарин

варфарин

фениндион

сулодексид

38ж айел адам эмоциональды лабильды,ыштегы ауру сезымыне, тенезмдер, суйык нажыс кан аралас жане шырыш аралас 6 рет куныне шагымданады. Субфебрилитет, табеты томен, теры кургак, он жак мыкын аймагындагы ауру Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. сезым. Колоноскопияда: ток ышектын орлеме болыгындегы кабыну процессы,сигма тарызды жане тык ышекте. Канда: гемоглобин – 76 г/л, ЭТЖ – 22 мм/ч. Осы аталгандардын кайсысы мына патологияда бырыншы турде колданады?

+месалазин

ципрофлоксацин

индометацин

преднизолон

метотрексат

42ж айел ыштегы ауру сезымыне, тенезм, суйык нажыс кан араласкан жане шырыш араласкан 3-4 рет куныне, уйкы бузылуы, шаршагыштык. Табеты томен Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар., терысы кургак,тырнак сынгыштыгы, он жакмыкын аймагындагы ауру сезымы. Колоноскопияда: сылтылы жара ток ышектын орлеме болыгындегы, сигма тарызды жане тык ышектын созылмалы кабыну урдысынын асерынен.Канда: гемоглобин – 88 г/л, ЭТЖ – 26 мм/ч. Сульфасалазин 1 г/кун кабылдайды. Томендегы препараттардын ышынен осы патологияга комплексты терапия ушын кай препаратты коскан Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. дурыс?

+бифидумбактерин

инфликсимаб

индометацин

преднизолон

метотрексат

Арнайы емес жаралы колиты бар наукасты тексеру кезынде полип сиякты тузылыс аныкталады.

Кандай стратегия ен дурыс?

колонэктомия

динамикалык бакылау

полиптын резекциясы жане биопсиясы

+полиптын резекциясы жане айналасындагы тындердын биосиясы

полип бар ышектын резекциясы 15 см емес

Ышектын созылмалы кабынуы бар наукас сульфасалазин терапиясын 2 г/таул кабылдайды.

2 апталык емнен кейын – диарея 5-6 рет куныне, температура – 37,8°С, гемоглобин – 88 г/л Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар., ЭТЖ– 42 мм/ч. Колоноскопияда: гаустрациянын тегыстелуы,кабыну,контакттылы канау,жара, фибринмен жабылган,ырынды.

Кандай стратегия ен дурыс?

Сульфасалазин молшерын жогарлату

Циклоспоринды емге косу

Сульфасалазинды такролимус пен ауыстыру

+Будесонид тагайындау

Сульфасалазинды месалазин мен ауыстыру

Арнайы емес жаралы колиты бар наукаста сол жак мыкын аймагында тимпанит аныкталады, рентгенографияда ток ышектын созылуы аныкталады >6 см. Жагдайы ауыр, ЖСЖ Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. 110 с/мин, температура 39,5°С.Канда– лейкоцит – 12х109/л, альбумин – 27 г/л.

Аскыну немен кауыпты болып тур?

+Ышек перфорациясы

Ышек пенетрация

сепсис

Ышектын кыскаруы

Гиршспруг ауруы

38ж арнайы емес жаралы колитпен 15ж беры аурады. Закымдалу жайылуы барлык ток ышектын орлеме болыгыне. Казыр наукаста туракты емес ремиссия, азатиоприн терапия кабылдайды.Колоноскопияны калай жиы жасауга болады?

3 айда Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. 1 рет

6 айда 1 рет

+жылына 1 рет

3жылда 1 рет

5 жылда 1 рет

Колоректалды рактын кай туры ен жиы кездеседы?

лимфома

Капоши саркомасы

+аденокарцинома

лейомиосаркома

катерлы карциноид

28 жасар айел адам Жана Жылды тойлаудан кейын (тамакты коп жеп кою жане суыктау) ауырып калды: алсыздык, шаршагыштык, журек айну пайда болды, быр рет кустики. Баска ешкым ауырган жок. 2 куннен кейын склерасынын саргаюы мен зарынын кунгырттенуы Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар., он жак кабырга астында ауырлык сезымы косылды, нажысы кунделыкты калыпты, бырак ашык тусты. Объективты: бауыры улгаймаган, шеты догал, от куыгы нуктесынде ауыру сезымды. ЖКА: Эр - 3,5х1012/л, гемоглобин – 129 г/л, Тр – 280х109/л, Л – 6,6х109/л, ЭТЖ – 12 мм/час. Биохимия: билирубин – 44,6 мкмоль/л, тура емес – 38 мкмоль/л, АСТ Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. – 3,14 ммоль/л, АЛТ –1,89 ммоль/л. 5 ай бурын медициналык тусык жасалган. Томенде корсетылген препараттардан кайсысын тагайындаган ен дурыс?

эссенциалды фосфолипидтер

+урсодезоксихолды кышкыл

хенооксихолды кышкыл

холестирамин

адеметионин

32 жасар айелде кан куюдан (жаракат) быр жылдан кейын аныкталды: antiHCV IgM – ш/он.; anti HCV total – ш/он. HBsAg – терыс, anti HBs – он, antiHBc IgM – терыс, antiHBc IgG Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. – терыс, HBeAg – терыс, anti HBe – терыс. Биохимия: АЛТ – 0,44 ммоль/л. АСТ – 0,25 ммоль/л. Билирубин – 15,25 мкмоль/л, тура – 5,95 мкмоль/л, тура емес – 9,3 мкмоль/л. Объективты: терысы таза. Бауыры кабырга догасымен, тыгыздау. Кокбауыры улгаймаган.

Келесы диагностикалык кезенде кандай зерттеу жургызу керек?

anti HCV total, cor, NS3, NS4

ПТР HCV РНКсапалык

ПТР HВV ДНКсапалык

+ПТР Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. HCV РНКсандык

ПТР HВV ДНКсандык

32 жасар ер адам. Инженер- курылысшы. Тексерылуде аныкталды: anti HCV IgM – терыс; anti HCV total – он. HBsAg – терыс, anti HBs – он. Шагымдары жок. Анамнезынде жаракат, ота, кан куйылулар, вакцинациялар жок. Биохимия: АЛТ – 0,54 ммоль/л. АСТ – 0,35 ммоль/л. Билирубин – 17,25 мкмоль/л, тура – 7,95 мкмоль/л, тура емес – 9,3 мкмоль/л. ПТР Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. HCV РНК – терыс.

Томендегы натижелердын кайсысы дурыс?

созылмалы гепатит С, минорлы репликация кезены

созылмалы гепатит В C, минорлы репликация кезены

+откерген гепатит С, откерген гепатит В

созылмалы гепатит С, откерген гепатит В

созылмалы гепатит С, HBV-га вакцинациядан кейынгы иммунитет

28 жасар айел адам, медбике, кезекты ИФА зерттеуынде гепатит маркерлеры аныкталды: HBsAg – ш Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.\он, anti HBs – терыс, anti HBc IgM – он, antiHBc IgG – он, HBeAg – терыс, anti HBe – он. Томендегы натижелердын кайсысы дурыс?

жедел вирусты гепатит В

созылмалы гепатит В, интеграция кезены

+созылмалы гепатит В, репликация кезены

созылмалы гепатит В, минорлы репликация

созылмалы гепатит В, мажорлы репликация

34 жасар ер адам, хирург, быр жыл бурын тексерылуде аныкталды: HBsAg – ш/он. Казыргы Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. кезде кезекты тексерылуде гепатит маркерлерыне ИФА-да аныкталды: HBsAg – алсыз он, anti HBs – терыс, anti HBc IgM – терыс, antiHBc IgG – он, HBeAg – терыс, anti HBe –терыс. Томендегы натижелердын кайсысы дурыс?

жедел вирусты гепатит В реконвалесценты

+созылмалы гепатит В, интеграция кезены

созылмалы гепатит В, репликация кезены

созылмалы гепатит В, минорлы репликация

созылмалы Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. гепатит В, мажорлы репликация

44 жасар айел адам, дарыгер акушер-гинеколог 20 жылдык жумыс отылымен, тексерылуде гепатит маркерлерыне ИФА-да аныкталды: HBsAg – алсыз он, anti HBs – терыс, anti HBc IgM – терыс, antiHBc IgG – он, HBeAg – терыс, anti HBe – он. Anti HCV – он. Сонгы уакытта алсыздыкке, кезенды турде пайда болатын буындардагы ауыру сезымыне, кейде балтырында Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. пайда болатын бортпеге (эритематозды, кеткеннен кейын орнында калатын гиперпигментация ошактарымен) шагымданады. Биохимия: билирубин – 8,6 мкмоль/л, АЛТ –0,49 ммоль/л, АСТ – 0,24 ммоль/л. Томендегы натижелердын кайсысы ен дурыс?

+созылмалы гепатит В+C

созылмалы гепатит В, откерген гепатит С

созылмалы гепатит С, откерген гепатит В

откерген гепатит С, откерген гепатит В

созылмалы гепатит С, HBV Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.-га вакцинациядан кейынгы иммунитет

56 жасар айел адам. Кан куюдан 6 айдан сон гепатит маркерлерыне ИФА жасалды: HBsAg – он, anti HBs – терыс, antiHBc IgM – он, antiHBc IgG – алсыз он, HBeAg – он, anti HBe – терыс; anti-HCV – терыс. ПТР HBV ДНК – 3,4х104 кошырме/мл. Наукаска томенде корсетылген кандай иммунологиялык зерттеу жургызу кажет?

NS3, NS Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.4, NS5 HCV- га антиденелер

HGV- га антиденелер

ВИЧ- га антиденелер

+HDV- га антиденелер

CMV- га антиденелер

26 жасар айел адам, ДМИ – 32. Тексерылуде аныкталды: anti-HCV – ш/он. ПТР HСV РНК – 3,4х107 кошырме/мл., вирус генотипы 1в, бауыр эластографиясы – 19кПа (F4). ИЛ28в бойынша генотиптеу колайсыз генотипты – ТТ аныктады.

Пегилирленген интерферон жане рибавиринмен стандартты терапияга туракты Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. вирусологиялык жауап алудын мумкындыгы кандай?

80% жогары

70-80%

60-70%

50-60%

+50% томен

36 жасар наукаста созылмалы вирусты гепатит С, 1в генотип, вирусты жуктеме денгейы – 102 копий\мл, бауыр эластографиясы – 3,5 кПа (F0). Наукаста кант диабеты 2 тип жане артык дене салмагы – ДМИ 34.

Факторлардын кайсысы берылген наукаста вируска карсы терапиянын эффективтылыгын БАРЫНША болжайды?

+вирус генотипы

вирусты жуктеменын денгейы

бауыр фиброзынын денгейы

кант Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. диабетынын болуы

дене салмагынын артык болуы

32 жасар айел адамда тексерылуде аныкталды: antiHCV IgM – ш/он; anti HCV total – ш/ он. HBsAg – терыс, anti HBs – терыс, antiHBc IgM – терыс, antiHBc IgG – терыс, HBeAg – терыс, anti HBe – терыс. Биохимия: АЛТ – 0,44 ммоль/л. АСТ – 0,25 ммоль/л. Билирубин – 15,25 мкмоль/л, тура – 5,95 мкмоль/л, тура емес Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. – 9,3 мкмоль/л. ПТР HCV РНК 1 генотип, 4 800 000 кошырме/мл. Бауыр эластографиясы – F2 Metavir бойынша.

Берылген жагдайда вируска карсы терапиянын узактыгы?

24 апта

36 апта

+48 апта

72 апта

96 апта

33 жасар ер адамда тексерылуде аныкталды: HCV IgM – он; anti HCV total – ш/он, HBsAg – терыс, anti HBs – он, antiHBc IgM – терыс, antiHBc IgG – терыс, HBeAg – терыс, anti HBe – терыс. Биохимия Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.: АЛТ – 1,44 ммоль/л. АСТ – 3,25 ммоль/л. Билирубин – 25,25 мкмоль/л, тура – 10,95 мкмоль/л, тура емес – 14,35 мкмоль/л. ПТР HCV РНК 3 генотип, 4 800 000 кошырме/мл. Бауыр эластографиясы – F1 Metavir бойынша.

Берылген жагдайда вируска карсы терапиянын узактыгы?

+24 апта

36 апта

48 апта

72 апта

96 апта

33 жасар айел адам, тексерылуде аныкталды: anti HCV IgM – он; anti HCV total – он. HBsAg – он, anti Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. HBs – терыс, antiHBc IgM – он, antiHBc IgG – он, HBeAg – терыс, anti HBe – он. Биохимия: АЛТ – 0,74 ммоль/л. АСТ – 0,45 ммоль/л. Билирубин – 25,25 мкмоль/л, тура – 10,95 мкмоль/л, тура емес – 14,35 мкмоль/л. ПТР HCV РНК 3 генотип, 4 800 000 кошырме/мл. ПТР HВV ДНК 10 500 кошырме/мл. Бауыр эластографиясы – F1 Metavir бойынша.

Берылген жагдайда вируска карсы Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. терапиянын узактыгы?

24 апта

36 апта

+48 апта

72 апта

96 апта

22 жасар айел адам шагымдары: алсыздык, шаршагыштык, уйкышылдык, сонгы жарты жылда дене салмагынын 4-5 кг томендеуы, он жак кабырга астында ауырлык сезымы, тамактан кейын эпигастрий аймагында ауыру сезымы, ыш катуга бейымдылык, ыш кебу. ЖКА: Эр - 3,27х1012/л, гемоглобин – 109 г/л, Тр – 160х109/л, Л – 4,1х109/л, ЭТЖ – 3 мм/час Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.. Биохимия: билирубин – 17,6 мкмоль/л, АСТ – 3,14 ммоль/л, АЛТ –1,49 ммоль/л. HBsAg – ш\он, anti HBs – терыс, antiHBc IgM – он, antiHBc IgG – он, HBeAg – он, anti HBe – терыс; anti-HCV – терыс. ПТР HBV ДНК – 105кошырме/мл. Емдеу жоспарында кандай продукт негызгы болып табылады?

энтекавир

рибавирин

ламивудин

альфа-интерферон

+пег-интерферон

46 жасар айел адамда Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. тексерылуде аныкталды: ПТР HBV ДНК 2,1х105 кошырме/мл, HСV РНК 1,1х104 кошырме/мл, генотип 2. Бауыр эластографиясы– F2 Metavir бойынша. Кезенды турде пайда болатын геморрагиялык бортпе, алсыздык, буындарындагы ауыру сезымы, мурыннан кан кету мазалайды.

Осы наукаста вируска карсы терапиянын узактыгы кандай?

24 апта

36 апта

+48 апта

72 апта

96 апта

36 жасар айел адамда тексерылуде аныкталды: ПТР HBV ДНК 2100 кошырме Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар./мл, HСV РНК 850 кошырме/мл, генотип 2. Бауыр эластографиясы – F0. Ревматоидты фактор – 240 МЕ/мл, АЦЦП – терыс. Кезенды турде пайда болатын кышитын копыршыкты бортпелер, алсыздык, былек жане шынтак буындарындагы ауыру сезымы мазалайды. Алакан рентгенограммасы: былек буындарынын буынманы остеопорозы. ЖЗА: менш салмагы 1020, белок – 0,89 г/л, Эр – 4-5 к/а, Л- 2-3 к/а, эп. -1-2 к Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар./а. Осы жагдайда кандай емдеу тактикасы дурыс?

телбивудин узак

метотрексат преднизолонмен

циклоспорин преднизолонмен

+пег-интерферон рибавиринмен

кыска асерлы альфа-интерферон

38 жасар ер адам озын 1 ай бойы аурумын деп есептейды, сол кезде калтыраусыз кызба, миалгия, балтырында бортпелер, бас ауыру, он жак кабырга астында ауыру сезымы, эпигастрий аймагында дискомфорт сезымы пайда болды. ЖКА: Эр - 4,27х1012/л Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар., гемоглобин – 139 г/л, Тр – 120х109/л, Л – 3,1х109/л, ЭТЖ – 20 мм/час. Биохимия: билирубин – 27,6 мкмоль/л, АСТ – 8,14 ммоль/л, АЛТ –6,9 ммоль/л. HСV РНК 1,1х105 кошырме/мл, генотип 2. HBV ДНК 21 000 кошырме/мл. Бауыр эластографиясы – F2. Пегилирленген интерферонмен терапияны бастау шешылды.

Интерферонмен бырге кандай препартты тагайындайсыз?

ламивудин

телбивудин

энтекавир

+рибавирин

адефовир

17 жасар жасоспырым 1 типты кант диабетымен ауырады Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар., жалпы таулыктык молшеры– 24 ед. инсулин кабылдайды, ИФА диагностикада аныкталды: HBsAg – терыс, anti HBs –терыс., antiHBc IgG – терыс, anti-HCV – он. ПТР HСV РНК – 5,6х107 кошырме/мл. Эластография – F1. Глюкоза – 10,2 ммоль/л, HbA1c – 7,5%. Вируска карсы терапияга (ВКТ) катысты кандай стратегия дурыс?

рибавиринмен терапия корсетылген

пег-интерферонмен терапия корсетылген

фиброз денгейы томен Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар., ВКТ кажет емес

+диабет декомпенсирленген, ВКТ карсы корсетылген

кыска асерлы интерферонмен терапия корсетылген

37 жасар айел адам тангы курысу сезымыне, былек буындарындагы ауыру сезымыне, алсыздык, 37,8С дейын кызбага шагымданады. 2 жылдан беры ауырады. РФ – 120 МЕ\мл. anti-HCV – он. Былек буындарынын Р-графиясы: буынманы остеопорозы, шок тарызды жарыктану, буын куысынын тарылуы, коптеген эрозиялар Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.. ПТР HСV РНК – 4,2х105 кошырме/мл, генотип 1в. Эластография – F2.

Вируска карсы терапияга (ВКТ) катысты кандай стратегия ен дурыс?

жуйелык корыныстер, HCV –терапия пег-интерферон жане рибавиринмен 48 апта

жуйелык корыныстер, HCV –терапия пег-интерферон жане рибавиринмен 72-96 апта

фиброз денгейы томен, кыска асерлы интерферонмен терапия корсетылген

ритуксимаб (мабтера) курсы корсетылген, ары наказывай Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. пег-интерферон рибавиринмен

+ревматоидты артрит – ВКТ-га карсы корсеткыш

49 жасар айел адам журегынын кагу сезымы, тахикардига шагымданады. Анамнезынде – ЖСРА (ХРБС), митралды какпакшаны протездеуден кейынгы жагдай, жыпылыктаушы аритмия. ХНК (МНО) бакылауымен 2 жыл бойы варфарин кабылдайды. ПТР HСV РНК – 5,2х105 кошырме/мл, генотип 1в. Эластография – F2 Metavir бойынша.

Вируска карсы терапияга (ВКТ) катысты Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. кандай стратегия ен дурыс?

пег-интерферон жане рибавирин 48 апта

пег-интерферон жане рибавирин 24 апта

фиброз денгейы томен, ВКТ корсетылмеген

+наукас варфарин кабылдайды, ВКТ карсы корсетылген

наукаста аутоиммунды ауру, ВКТ абайлап жургызу керек

24 жасар айел адам созылмалы вирусты гепатит С бойынша стандартты вируска карсы терапия кабылдайды. Емге дейын HCV РНК 4,2х106 МЕ/мл, генотип 1в Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.. Емнын 4 аптасында - HCV РНК 3.8х103 МЕ/мл.

Вируска карсы терапиянын вирусологиялык жауабына бага берыныз:

толык тез вирусологиялык жауап

+болыктык тез вирусологиялык жауап

толык ерте вирусологиялык жауап

болыктык ерте вирусологиялык жауап

вирусологиялык жауап жок

32 жасар ер адам созылмалы вирусты гепатит С бойынша стандартты вируска карсы терапия кабылдайды. Емге дейын HCV РНК генотип 1в, 6.2х106 МЕ/мл. Емнын Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. 12 аптасында - HCV РНК 3.8х104 МЕ/мл.

Вируска карсы терапиянын вирусологиялык жауабына бага берыныз:

толык тез вирусологиялык жауап

болыктык тез вирусологиялык жауап

толык ерте вирусологиялык жауап

+болыктык ерте вирусологиялык жауап

вирусологиялык жауап жок

43 жасар ер адам созылмалы орташа белсендылыкты вирусты гепатит С бойынша стандартты вируска карсы терапия кабылдайды. Фиброз денгейы- F1. Емге дейын HCV Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. РНК генотип 1в, 6.9х106 МЕ/мл. Емнын 12 аптасында - HCV РНК 6.8х105 МЕ/мл. Вируска карсы терапияга (ВКТ) катысты кандай стратегия ен дурыс?

24 аптага дейын емды жалгастыру

36 аптага дейын емды жалгастыру

48 аптага дейын емды жалгастыру

72 аптага дейын емды жалгастыру

+ем токтатылуы мумкын

45 жасар наукаста созылмалы вирусты гепатит С, 1в генотип, бырыншылык жауап бермеушы (алдынгы емдеу курсында Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. вирусологиялык жауап болмады). Вирусты жуктеме денгейы – 104 МЕ\мл, эластография – 6,2 кПа (F1). Вируска карсы терапия курсын откызу корсетылген, бырак пег-интерферон рибавиринмен стандартты схема асеры болмайды.

Берылген жагдайда наукаска кандай усыныс беру кажет?

фиброз денгейы али томен, ем кажет емес

вирусты жуктеме денгейы томен, ем кажет емес

емге телапревир косу кажет

емге боцепревир Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. косу кажет

+тыкелей вируска карсы асеры бар 3 препаратпен терапия

34 жасар ер адам 5 жылдан беры аягында, белынде кезенды турде пайда болатын кышу сезымынсыз бортпеге, ыры буындарындагы ауыру сезымыне, алсыздык, кундызгы уйкышылдык пен тунгы сергектыкке, 3 айда 5 кг арыктауына, себепсыз дене кызуынын жогарылауына шагымданады. РФ – шугыл он. Anti-HCV – он, HCV RNA Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. – аныкталды. Кандай емдеу тактикасы ен дурыс?

Ритуксимаб (мабтера) курсы

Инфликсимаб (ремикейд) курсы

+Пег-интерферон жане рибавирин, 48 аптадан кем емес

Преднизолон жане циклофосфанмен узак терапия

Кыска асерлы альфа-интерферон 2 жыл бойы

24 жасар айел адам 5 жыл бойы аяктарында кезенды турде пайда болатын бортпеге, бет пен бел аймагында ысыну, ыры буындардагы ауыру сезымыне, айкын алсыздыкке, 3 ай бойы 38-39С дейын Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. дене кызуынын жогарылауына, 3 айда 12 кг арыктауына шагымданады. РФ – шугыл он. Криоглобулиндер аныкталды (калыптыдан 5 есе жогары). Anti-HCV – он, HCV RNA 106 МЕ/мл. Протеинурия 1,5 г/таул. Креатинин – 324 мкмоль/мл.

Кандай емдеу тактикасы ен дурыс?

Ритуксимаб (мабтера) курсы

Инфликсимаб (ремикейд) курсы

преднизолон жане циклофосфанмен узак терапия

+пег-интерферон жане рибавирин, 48 аптадан кем Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. емес

кыска асерлы альфа-интерферона 2 жыл бойы

55 жасар наукас 4 апта бойы созылмалы вирусты гепатит С, В бойынша пег-интерферон жане рибавиринмен стандартты вируска карсы терапия кабылдайды. Ем барысында гемоглабиннын келесы озгерысы байкалады ( г/л): 132-114-88-72. Вирусты жуктеме денгейы: емге дейын – 3,8х105 кошырме/мл, 4 аптада – 7,2х102 кошырме/мл.

Ары наказывай кандай стратегия дурыс?

+Гемоглобин Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. денгейы тым тез томендеуде – емды токтату

Тез вирусологиялык жауапка кол жеткызылды – емды жалгастыру

Гемоглобин денгейы томендеуде – пег-интерферонды токтату

Гемоглобин денгейы томендеуде – рибавиринды токтату

Емды жалгастыру, бырак эритропоэтин тагайындау

62 жасар наукас 4 апта бойы созылмалы вирусты гепатит С, В бойынша пег-интерферон жане рибавиринмен стандартты вируска карсы терапия кабылдайды. Ем барысында гемоглабиннын келесы озгерысы Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. байкалады ( г/л): 132-124-108-102. Вирусты жуктеме денгейы: емге дейын – 3,8х105 кошырме/мл, 4 аптада – 7,2х102 кошырме/мл.

Ары наказывай кандай стратегия дурыс?

Гемоглобин денгейы тым тез томендеуде – емды токтату

Тез вирусологиялык жауапка кол жеткызылды – емды жалгастыру

Емды жалгастыру – вирусологиялык жауап жок

Емды токтату – вирусологиялык жауап жок

+Емды жалгастыру, бырак эритропоэтин 40 000 МЕ/апта тагайындау

33жасар айел адам Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. созылмалы вирусты гепатит С, 1 генотип бойынша пег-интерферон жане рибавиринмен вируска карсы терапия кабылдайды. Емнын басынан 4 айда тангы курысу сезымы мен проксималды фалангааралык, былек-фалангалык жане былезык буындарда ауыру сезымы, 37,7-37,9С дейын дене кызуы пайда болды. РФ – емге дейын 24 МЕ/мл, емнын басынан 12 аптада – 125 МЕ/мл, АЦЦП – он. Вирусты жуктеме Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. динамикасы: HCV РНК емге дейын – 6,4х106 МЕ/мл, 12 аптада – 2,3х102 МЕ/мл.

Ары наказывай кандай стратегия дурыс?

+Емды тез арада токтату

Пег-интерферонды токтату, рибавиринды жалгастыру

Пег-интерферонды 2 аптага токтату, РФ денгейы томендегенге дейын

Пегинтерферонды кыска асерлы интерферонмен ауыстыру

Емды преднизолон (10 мг\таул) косып жалгастыру

42 жастагы айел, созылмалы гепатит С 1 генотип бойынша пег-интерферон Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. жане рибоверинмен вируска карсы терапияны кабылдайды. 12 аптасында ерте вирустык жауап болган. Ем басталудан 5-шы айында журек аймагында жагымсыз сезымдер, уйкышылдык, теры кургауы, ыш кату, шаршагыштык, уйкы бузылуы пайда болган. ТТГ - 4,86 мМЕ/мл (калыпты 0,46-4,6), ТПО карсы антиденелер – 800 МЕ/мл, ТГ карсы антиденелер– 1200 МЕ/мл (ем басталуга дейын калыпты болган Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар.). Келесы кандай стратегия дурыс болып саналады?

Емдеуды тез токтату керек

Пег-интерферонды токтату, рибавиринды жалгастыру

Пег-интерферонды 2 аптага ТТГ денгейы калыпты болганга дейын токтату

Пег-интерферонды кыска асерлы интерферонмен ауыстыру

+Емды жалгастыру, L-тироксин тагайындау

Ер адам 38 жаста, СВГ С, белсендылыгы томен, HCV РНК 1 генотип, 2,3х105 МЕ/мл эпигастрий аймагындагы жагымсыз сезымге, ауамен кекыруге Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар., тамактан кейын аса тою сезымне шагымданады. Уреазды тест -он. ФГДС – беткей гастрит. Кандай емдеу тактикасы дурыс болып саналады?

+H.pylory эрадикациясы, кейын вируска карсы терапия (ВКТ)

ВКТ бастау жане H.pylory эрадикациясы

ВКТ бастау, H.pylory эрадикациясы кажет емес

ВКТ бастау, тез вирусологиялык жауапка жеткеннен кейын H.pylory эрадикациясы

ВКТ бастау, ерте вирусологиялык жауапка Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. жеткеннен кейын H.pylory эрадикациясы

Айел 33 жаста. Тексеру кезынде аныкталды: anti HCV total – он. HBsAg – терыс. Биохимия: АЛТ – 3,74 ммоль/л. АСТ – 2,45 ммоль/л. Билирубин – 28,25 мкмоль/л, тура – 13,95 мкмоль/л, тура емес – 14,35 мкмоль/л. ПЦР HCV РНК 1в генотип, 4 800 000 копия/мл. Бауыр эластографиясы – F1 Metavir бойынша.

Кандау емдеу актикасы дурыс Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. болады?

ВКТ бастау жане пробиотиктер тагайындау

+ВКТ бастау жане УДХК тагайындау

ВКТ бастау жане гептрал, эссенциале тагайындау

бырыншы УДХК тагайындау, ВКТ холестаз емдегеннен кейын бастау

УДХК жане гептрал тагайындау, АСТ жане АЛТ калпына келгеннен кейын ВКТ бастау

Ер адам 32 жаста, созылмалы гепатит С 1 генотип юойынша пег-интерферон жане рибоверинмен вируска карсы терапияны Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. алып жатыр. 12 аптада ерте вирусологиялык жауап болган. Ем басталганнан 5-шы айында коныл-куйы томендеген, озынын кажетсыздыгы туралы ойлар, кундыз уйкышылдык, шаршагыштык, ерте ояну, беткей уйкы, табытынын томендеуы. Кандау емдеу тактикасы дурыс?

Емды жедел токтату

Пег-интерферон токтату, рибавиринды жалгастыру

Пег-интерферонды жагдайы жаксарганша 2 аптага токтату

Пег-интерферонды кыска асерлы интерферонга ауыстыру

+Емды жалгастыру, психоаналитик консультациясы Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар., антидепрессанттар

Наукас 32 жаста, вирусты гепатит В, жуктылык 28 апта. Сонгы 2 аптада теры кышуына, алсыздыкке шагымданады. Биохимия: АЛТ – 0,64 ммоль/л. АСТ – 0,27 ммоль/л. Билирубин – 44,25 мкмоль/л. ПЦР HСV РНК – 105 копия/мл. Кандай ем тактикасы дурыс?

L-орнитин-L-аспартат к/т

ламивудин 100 мг\таулык босануга дейын

силимарин жане фумарин босануга дейын

+урсодезоксихоль кышкылы

эссенциальды фосфолипидтер босануга Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. дейын

Наукас 24 жаста вирусты гепатит В, жуктылык 32 апта. Биохимия: АЛТ – 0,64 ммоль/л. АСТ – 0,47 ммоль/л. Билирубин – 22,25 мкмоль/л. HBsAg – он, anti HBs – терыс, antiHBc IgM – он., antiHBc IgG – он, HBeAg – терыс, anti HBe – он. ПЦР HBV ДНК – 106 копия/мл. Жуктылыкты жане босануды жургызу тактикасы?

+табиги босану, телбивудин босануга Аттестацияга арналгантесттык тапсырмалар. дейын

табиги босану, телбивудин босанудан кейын

босану (щипцы), ламивудин босану кезынде

босану Кесар тылыгы аркылы, интерферон босанудан кейын

босану Кесар тылыгы аркылы, адефовир босанудан кейын


ateizm-deizm-klerikalizm-vulgarnij-materializm-mehanicizm-prosveshenie-geograficheskij-determinizm-obshestvennij-dogovor-estestvennie-prava-cheloveka.html
ateizm-kak-vera-religiya.html
ateizm-v-sovremennom-mire-referat.html